Dataskydd

1. allmän

Alla tjänster som tillhandahålls av macchiaverdie-bio.shop för kunden eller besökaren är uteslutande baserade på följande allmänna villkor. Avvikande bestämmelser gäller endast om de har överenskommits individuellt mellan MACCHIA VERDE BIO och kunden.

2. Ingående av kontrakt

2.1    Webbutikens erbjudanden representerar en icke-bindande köpförfrågan till kunden att beställa varor i nätbutiken.

2.2    Genom att beställa önskade varor på Internet lämnar kunden ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal.

2.3    Olivoljebruket Macchia Verde Bio bekräftar mottagandet av beställningen omedelbart, senast efter mottagandet av beställningen. Orderbekräftelsen utgör inte ett juridiskt godkännande från vår sida. Erbjudandet accepteras först av oss när vi tar med varorna till dig för frakt. Du kommer att få en skriftlig leveransbekräftelse via e-post. Kunden är dock bunden till sitt erbjudande i högst 14 dagar, om inte andra överenskommelser har träffats (ombeställning, leverans när tillgänglig igen).

2.4    Avtalets föremål är de varor som kunden beställt. Med hänsyn till kvaliteten gäller beskrivningen av erbjudandet, annars gäller 434 § 1 mom Klausul 3 BGB.

3. Avtal om returkostnader, ångerrätt, uteslutning av ångerrätt

Avtal om kostnadsbärande: Om du utnyttjar din ångerrätt får du stå för de ordinarie kostnaderna för returen om de levererade varorna motsvarar de beställda och om priset på varan som ska returneras inte överstiger ett belopp på 40 euro eller om du betalar ett högre pris ännu inte lämnat vederlaget eller en avtalsenlig delbetalning för varan vid tidpunkten för återkallelsen. Annars är returen gratis för dig.

Ångerrätt:
De bestämmelser som kan ses här gäller.

Uteslutning av ångerrätten:
om varorna har tillverkats enligt kundens specifikationer eller varit tydligt skräddarsydda efter dina personliga behov eller inte är lämpliga för retur på grund av sin natur. Dessutom gäller de andra fall av 312d § mom. 4 BGB

4. Leverans

4.1. Alla varor kommer att levereras omgående, förutsatt att de finns i lager. Din beställning kommer att levereras till de länder inom EU som kan väljas i kassan.

4.2. Leveranstiden inom Europeiska Unionen är vanligtvis 5-7 dagar, om inget annat anges. Du kan få mer information med spårningsnumret på försändelsens spårning eller på informationssidorna för respektive logistiker.

4.3. Om en vara tillfälligt är otillgänglig och därför inte är tillgänglig kommer vi att informera dig via e-post om förväntad leveranstid eller erbjuda dig en alternativ vara.

5. Förpacknings- & fraktkostnader

Bestämmelserna om emballage och fraktkostnader gäller, som kan ses här .

6. Betalning, äganderättsförbehåll

6.1 Alla priser som visas är bruttopriser i euro och inkluderar den lagstadgade momsen från Republiken Italien med 4 % eller 21 %. Priserna gäller samma dag som beställningar lämnas.

6.2 De betalningsmetoder som erbjuds i kassan gäller. När beställningen är genomförd sker en förauktorisation som auktoriseras när fakturan utfärdas. Detta sker samtidigt som frisläppandet för utskick. Du kommer att få ett separat meddelande om detta. Dessutom gäller betalningsvillkoren för tjänsteleverantören PayPal Inc. och Stripe Inc.

6.3 De levererade varorna förblir vår egendom tills full betalning har erlagts (äganderättsförbehåll enligt §§158, 449 BGB). Kunden måste omedelbart informera oss om verkställighetsåtgärder från tredje part i förhållande till de varor som omfattas av äganderättsförbehåll och överlämna de handlingar som krävs för ett ingripande; detta gäller även för nedsättningar av annat slag.Oavsett detta måste kunden i förväg informera tredje part om rättigheterna till varan.

7. Garanti

Om tilläggsutförandet har skett genom ersättningsleverans är kunden skyldig att inom 30 dagar på vår bekostnad returnera den först levererade varan till oss. Den defekta varan ska returneras i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Vi förbehåller oss rätten att kräva skadestånd enligt lagstadgade villkor. Biavtal är endast giltiga i skriftlig form.

8. Ansvar för defekter

8.1    olivenoele.com är ansvarig i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet enligt lagstadgade bestämmelser. Ansvaret för garantier är oberoende av culpa. Webbutiken ansvarar endast för ringa vårdslöshet i enlighet med bestämmelserna i produktansvarslagen, för skada på liv, lem eller hälsa eller för brott mot väsentliga avtalsförpliktelser. Skadeståndsanspråket för det lätt oaktsamma brottet mot väsentliga avtalsförpliktelser är dock begränsat till den för kontraktet typiska förutsebara skadan, i den mån det inte föreligger något ansvar för skada på liv, lem eller hälsa. Nätbutiken ansvarar i samma utsträckning för ställföreträdares och representanters fel.

8.2    Regleringen av ovanstående stycke (8.1) sträcker sig till ersättning för skador utöver tjänsten, skadeståndsersättning i stället för tjänsten och kravet på ersättning för bortkastade kostnader, oavsett rättslig orsak, inklusive ansvar för fel, dröjsmål eller omöjlighet. .

9. Sekretess

Vår dataskyddsdeklaration gäller, som kan nås här.

10. Upphovsrätt

Innehållet och verken som skapats av Macchia Verde Bio på dessa sidor är föremål för tysk upphovsrättslagstiftning. Duplicering, redigering, distribution och all form av utnyttjande utanför upphovsrättens gränser kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören, respekteras tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part markeras som sådant. Skulle du ändå bli medveten om ett upphovsrättsintrång ber vi dig att informera oss om detta. Så snart vi blir medvetna om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

11. Innehåll och länkar på våra webbplatser

11.1    Innehållet på våra sidor skapades med stor omsorg. Vi kan dock inte garantera att innehållet är korrekt, fullständigt eller uppdaterat. Som tjänsteleverantör är vi enligt § 7 Abs.1 TMG ansvarar för sitt eget innehåll på dessa sidor enligt allmänna lagar. Enligt 8 till 10 §§ TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad tredjepartsinformation eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då kännedom om ett specifikt lagöverträdelse är känt. Så snart vi blir medvetna om några brott mot lagen kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

11.2 Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser över vars innehåll vi inte har något inflytande över.
Vi kan därför inte ta något ansvar för detta tredjepartsinnehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna.

De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll kunde inte kännas igen vid tidpunkten för länkningen. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis på ett intrång. Så snart vi blir medvetna om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

12. Slutbestämmelser

Giltigheten av FN:s köplag är utesluten, tysk lag gäller. Med en beställning accepteras de allmänna villkoren för webbutiken.
Om kunden inte har en allmän jurisdiktion i Tyskland eller i en annan EU-medlemsstat, är jurisdiktionen för alla tvister som härrör från detta avtal vår verksamhetsort: District Court of Bari  (B.A.)