Data beskyttelse

1. Generelt

Alle tjenester levert av macchiaverdie-bio.shop for kunden eller besøkende er utelukkende basert på følgende generelle vilkår og betingelser. Avvikende regler gjelder kun dersom de er individuelt avtalt mellom MACCHIA VERDE BIO og kunden.

2. Inngåelse av kontrakt

2.1    Tilbudene til nettbutikken representerer en uforpliktende kjøpsforespørsel til kunden om å bestille varer i nettbutikken.

2.2    Ved å bestille de ønskede varene på Internett, gir kunden et bindende tilbud om å inngå en kjøpskontrakt.

2.3    Olivenoljefabrikken Macchia Verde Bio bekrefter mottak av bestillingen umiddelbart, senest etter mottak av bestillingen. Ordrebekreftelsen representerer ennå ikke en juridisk aksept fra vår side. Tilbudet aksepteres først av oss når vi bringer varene til deg for forsendelse. Du vil motta en skriftlig forsendelsesbekreftelse på e-post. Kunden er imidlertid bundet til sitt tilbud i maksimalt 14 dager, med mindre andre avtaler er inngått (etterbestilling, levering når tilgjengelig igjen).

2.4    Gjenstanden for kontrakten er varene som bestilles av kunden. Med hensyn til kvaliteten gjelder beskrivelsen av tilbudet, ellers gjelder § 434 første ledd Klausul 3 BGB.

3. Avtale om returkostnader, angrerett, utelukkelse av angrerett

Avtale om kostnadsbæring: Dersom du benytter deg av angreretten, må du bære de vanlige returkostnadene dersom leverte varer samsvarer med de bestilte og dersom prisen på varene som skal returneres ikke overstiger et beløp på 40 euro eller hvis du betaler en høyere pris ennå ikke har gitt vederlaget eller en kontraktsmessig avtalt delbetaling for varen på tidspunktet for tilbakekallingen. Ellers er returen gratis for deg.

Angrerett:
Bestemmelsene som kan sees her gjelder.

Utelukkelse av angreretten:
hvis varene er laget etter kundens spesifikasjoner eller var tydelig skreddersydd til dine personlige behov eller ikke er egnet for retur på grunn av sin natur. I tillegg gjelder de andre tilfeller av § 312d stk. 4 BGB

4. Levering

4.1. Alle varer vil bli levert umiddelbart, forutsatt at de er tilgjengelig fra lager. Bestillingen din vil bli levert til landene innenfor EU som kan velges i kassen.

4.2. Leveringstiden innenfor EU er vanligvis 5-7 dager, med mindre annet er oppgitt. Du kan få mer informasjon med sporingsnummeret på forsendelsessporingen eller på informasjonssidene til den respektive logistikeren.

4.3. Hvis en vare er midlertidig utilgjengelig og derfor ikke er tilgjengelig, vil vi informere deg på e-post om forventet leveringstid eller tilby deg en alternativ vare.

5. Emballasje og fraktkostnader

Bestemmelsene om emballasje og fraktkostnader gjelder, som kan sees her .

6. Betaling, eiendomsforbehold

6.1 Alle priser som vises er bruttopriser i euro og inkluderer lovbestemt merverdiavgift fra republikken Italia på 4 % eller 21 %. Prisene gjelder den dagen bestillinger sendes inn.

6.2 Betalingsmåtene som tilbys i kassen gjelder. Når bestillingen er gjennomført, skjer det en forhåndsautorisasjon som autoriseres når fakturaen utstedes. Dette skjer samtidig med frigivelse for utsendelse. Du vil motta en egen melding om dette. I tillegg kommer betalingsbetingelsene til tjenesteleverandøren PayPal Inc. og Stripe Inc.

6.3 De leverte varene forblir vår eiendom inntil full betaling er utført (eiendomsforbehold i henhold til §§158, 449 BGB). Kunden må informere oss umiddelbart om tvangstiltak fra tredjeparter i forhold til varene som er underlagt eiendomsforbehold og overlevere dokumentene som kreves for et inngrep; dette gjelder også for verdiforringelser av annet slag.Uavhengig av dette skal kunden på forhånd informere tredjeparter om rettighetene til varene.

7. Garanti

Dersom tilleggsytelsen har skjedd ved en erstatningslevering, plikter kunden å returnere den først leverte varen til oss innen 30 dager for vår regning. De defekte varene skal returneres i henhold til lovens bestemmelser. Vi forbeholder oss retten til å kreve erstatning under de lovregulerte forholdene. Tilleggsavtaler er kun gyldige i skriftlig form.

8. Ansvar for mangler

8.1    olivenoele.com er ansvarlig i tilfeller av forsett eller grov uaktsomhet i henhold til lovbestemmelsene. Ansvaret for garantier er uavhengig av skyld. Nettbutikken er kun ansvarlig for mindre uaktsomhet i henhold til produktansvarslovens bestemmelser, for skade på liv, lem eller helse eller for brudd på vesentlige kontraktsmessige forpliktelser. Erstatningskravet for lett uaktsomt mislighold av vesentlige kontraktsforpliktelser er imidlertid begrenset til den kontraktstypiske påregnelige skaden, så langt det ikke foreligger ansvar for skade på liv, lem eller helse. Nettbutikken er i samme grad ansvarlig for feil fra stedfortredende agenter og representanter.

8.2    Reguleringen av ovennevnte ledd (8.1) omfatter erstatning for skader i tillegg til tjenesten, erstatning for skade i stedet for tjenesten og krav om erstatning for bortkastede utgifter, uavhengig av rettslig grunn, herunder ansvar for mangler, forsinkelse eller umulighet .

9. Personvern

Vår databeskyttelseserklæring gjelder, som du kan tilgang til her.

10. Opphavsrett

Innholdet og verkene laget av Macchia Verde Bio på disse sidene er underlagt tysk lov om opphavsrett. Duplisering, redigering, distribusjon og enhver form for utnyttelse utenfor grensene for opphavsrett krever skriftlig samtykke fra den respektive forfatteren eller skaperen. Nedlastinger og kopier av dette nettstedet er kun tillatt for privat, ikke-kommersiell bruk. I den grad innholdet på denne siden ikke er laget av operatøren, overholdes opphavsretten til tredjeparter. Spesielt innhold fra tredjeparter er merket som sådan. Skulle du likevel bli oppmerksom på et brudd på opphavsretten, ber vi deg informere oss om dette. Så snart vi blir oppmerksomme på lovbrudd, vil vi fjerne slikt innhold umiddelbart.

11. Innhold og lenker på våre sider

11.1    Innholdet på sidene våre ble laget med stor omhu. Vi kan imidlertid ikke garantere at innholdet er korrekt, fullstendig eller oppdatert. Som tjenesteleverandør er vi i henhold til § 7 Abs.1 TMG er ansvarlig for sitt eget innhold på disse sidene i henhold til generelle lover. I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteleverandør imidlertid ikke forpliktet til å overvåke overført eller lagret tredjepartsinformasjon eller å undersøke forhold som tyder på ulovlig aktivitet. Forpliktelser til å fjerne eller blokkere bruken av informasjon i henhold til generelle lover forblir upåvirket. Ansvar i denne forbindelse er imidlertid først mulig fra det tidspunkt hvor kunnskap om en konkret lovovertredelse er kjent. Så snart vi blir oppmerksomme på brudd på loven, vil vi fjerne dette innholdet umiddelbart.

11.2 Vårt tilbud inneholder lenker til eksterne tredjeparts nettsteder hvis innhold vi ikke har innflytelse på.
Vi kan derfor ikke påta oss noe ansvar for dette tredjepartsinnholdet. Den respektive leverandøren eller operatøren av sidene er alltid ansvarlig for innholdet på de lenkede sidene.

De lenkede sidene ble sjekket for mulige lovbrudd på tidspunktet for koblingen. Ulovlig innhold var ikke gjenkjennelig på tidspunktet for koblingen. En permanent kontroll av innholdet på de koblede sidene er imidlertid ikke rimelig uten konkrete bevis for en krenkelse. Så snart vi blir oppmerksomme på lovbrudd, vil vi fjerne slike lenker umiddelbart.

12. Sluttbestemmelser

Gyldigheten av FNs kjøpslov er utelukket, tysk lov gjelder. Med en bestilling aksepteres nettbutikkens generelle vilkår og betingelser.
Hvis kunden ikke har et generelt jurisdiksjonssted i Tyskland eller i et annet EU-medlemsland, er jurisdiksjonsstedet for alle tvister som oppstår fra denne kontrakten vårt forretningssted: District Court of Bari  (B.A.)