Nie jesteś zadowolony z zakupionej oliwy lub jednego z produktów? Tutaj znajdziesz formalne warunki ramowe, które mają zastosowanie do zakupu na stronie olivenoel-muehle.de.
Masz prawo do odstąpienia od umowy:

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Pamiętaj, że Twoje zamówienia zostaną automatycznie wysłane do naszego centrum wysyłkowego w celu przyspieszonej dostawy, a późniejsze anulowanie po przesłaniu nie jest już możliwe ze względów proceduralnych!

Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli w posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz przesłać nam wyraźne oświadczenie na adres:

Oleificio

MACCHIA VERDE ORGANIC
przez Caterinę Scarola

Via soldo Pasquale Giovanniello 1
70025 Apula Grumo (BA)
Włochy

Adres e-mail: info@macchiaverdebio.it

o Twojej decyzji o odstąpieniu od tej umowy.

Konsekwencje odwołania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy będziemy Ci winni wszelkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy – w zależności od wysokości kosztów zamówienia (patrz poniżej) (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu wybrania przez Ciebie innego rodzaj dostawy płatności jako najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa) niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do tego spłaty używamy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za ten zwrot. Musisz zwrócić nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem czternastu dni.

W przypadku zamówień o wartości powyżej 59 euro pokryjemy wszelkie koszty zwrotu, jeśli złożyłeś wniosek o zwrot. Nie pokrywamy kosztów zwrotu zamówień poniżej 59 euro. Wymagane jest również zamówienie zwrotu. Regulacja ta dotyczy również zamówień, które są anulowane po złożeniu zamówienia, a przed ich wysyłką, ponieważ wolumeny uniemożliwiają ingerencję w łańcuch procesów.

WAŻNY:
Prosimy o kontakt w celu otrzymania zamówienia zwrotu i potwierdzenia przed ! odsyłasz do nas towar. Towary lub przesyłki bez zamówienia zwrotu nie mogą być przyjmowane ani przetwarzane. Zamówienie zwrotu możesz złożyć nieformalnie za pomocą formularza kontaktowego.

Produkty (butelki, kanistry, worki), które zostały już otwarte (np. oliwa z oliwek lub artykuły garmażeryjne) nie podlegają zwrotowi.