Servicevoorwaarden

1. Algemeen

Alle diensten die MACCHIA VERDE BIO levert aan klanten of bezoekers zijn uitsluitend gebaseerd op onderstaande algemene voorwaarden. Afwijkende voorschriften zijn alleen geldig als deze individueel zijn overeengekomen tussen de olijfoliemolen en de klant.

2. Sluiting van het contract

2.1 De aanbiedingen van de onlineshop vormen een vrijblijvende aankoopuitnodiging voor de klant om goederen in de onlineshop te bestellen.

2.2 Door de gewenste goederen op internet te bestellen, doet de klant een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst.

2.3 De olijfoliemolen Macchia Verde Bio bevestigt de ontvangst van de bestelling onmiddellijk, uiterlijk na ontvangst van de bestelling. De orderbevestiging vertegenwoordigt nog geen wettelijke aanvaarding van onze kant. Wij accepteren het aanbod pas als wij de goederen bij u afleveren. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van verzending per e-mail. De klant is echter maximaal 14 dagen aan zijn aanbieding gebonden, tenzij anders is overeengekomen (nabestelling, levering indien weer leverbaar).

2.4 Het voorwerp van de overeenkomst zijn de door de klant bestelde goederen. Met betrekking tot de kwaliteit is de aanbiedingsbeschrijving van toepassing, anders is artikel 434 (1) van toepassing Zin 3 BGB.

3. Retourkosten overeenkomst, herroepingsrecht, uitsluiting herroepingsrecht

Overeenkomst over het dragen van kosten: Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, moet u de reguliere kosten van het terugzenden dragen als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en als de prijs van de te retourneren goederen niet hoger is dan een bedrag van 40 euro of als u tegen een hogere prijs de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling voor het artikel op het moment van herroeping nog niet hebt verstrekt. Anders is de retourzending gratis voor u.

Herroepingsrecht:
De bepalingen die u hier kunt inzien zijn van toepassing.

Uitsluiting van het herroepingsrecht:
als de goederen zijn gemaakt volgens specificaties van de klant of duidelijk zijn afgestemd op uw persoonlijke behoeften of die vanwege hun aard niet geschikt zijn voor retournering. Daarnaast zijn ze van toepassing op andere gevallen van artikel 312d lid. 4 BGB

4. Levering

4.1. Alle artikelen worden direct geleverd, mits uit voorraad leverbaar. Je bestelling wordt bezorgd in de landen binnen de Europese Unie die je kunt selecteren bij het afrekenen.

4.2. De levertijd binnen de Europese Unie is doorgaans 5-7 dagen, tenzij anders aangegeven. U kunt meer informatie krijgen met het trackingnummer op het volgen van de zending of op de informatiepagina’s van het betreffende logistieke bedrijf.

4.3. Mocht een artikel op korte termijn niet leverbaar zijn en dus niet leverbaar zijn, dan informeren wij u per e-mail over de verwachte levertijd of bieden wij u een alternatief artikel aan.

5. Verpakking & verzendkosten

De bepalingen van de verpakkings- en verzendkosten die hier in te zien zijn, zijn van toepassing.

6. Betaling, eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle getoonde prijzen zijn brutoprijzen in euro’s en zijn inclusief de wettelijke BTW van de Republiek Italië van 4% of 21%. Prijzen zijn geldig op de dag dat bestellingen worden ingediend.

6.2 De betaalmethoden die worden aangeboden bij het afrekenen zijn van toepassing. Wanneer de bestelling wordt geplaatst, is er een pre-autorisatie die wordt geautoriseerd wanneer de factuur wordt uitgegeven. Dit gebeurt tegelijk met de vrijgave voor verzending. U ontvangt hiervoor een apart bericht. Daarnaast zijn de betalingsvoorwaarden van de dienstverlener PayPal Inc. van toepassing. en Stripe Inc.

6.3 De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat ze volledig zijn betaald (eigendomsvoorbehoud volgens 158, 449 BGB). De klant moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele executiemaatregelen van derden met betrekking tot de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, onder overlegging van de documenten die nodig zijn voor een interventie; dit geldt ook voor andere bijzondere waardeverminderingen De klant dient de derde partij vooraf op de hoogte te stellen van de bestaande rechten op de goederen.

7. Garantie:

Indien de aanvullende prestatie is uitgevoerd door middel van een vervangende levering, is de klant verplicht de oorspronkelijk geleverde goederen binnen 30 dagen op onze kosten aan ons te retourneren. De terugzending van de gebrekkige goederen dient te gebeuren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Wij behouden ons het recht voor om schadevergoeding te vorderen op grond van de wettelijke vereisten. Nevenovereenkomsten zijn alleen schriftelijk geldig.

8. Aansprakelijkheid voor gebreken

8.1 olivenoele.com is aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld conform de wettelijke bepalingen. De aansprakelijkheid voor garanties is onafhankelijk van schuld. De onlineshop is alleen aansprakelijk voor lichte nalatigheid in overeenstemming met de bepalingen van de productaansprakelijkheidswet, voor schade aan leven, lichaam of gezondheid, of voor schending van essentiële contractuele verplichtingen. De vordering tot schadevergoeding voor de licht nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen is beperkt tot de contracttypische, voorzienbare schade, tenzij de aansprakelijkheid het gevolg is van letsel aan leven, lichaam of gezondheid. De online winkel is in dezelfde mate aansprakelijk voor de schuld van plaatsvervangende agenten en vertegenwoordigers.

8.2 De regeling van het vorige lid (8.1) strekt zich uit tot vergoeding van schade naast de dienst, de vergoeding van schade in plaats van de dienst en de vordering tot vergoeding van zinloze kosten, ongeacht de rechtsgrond, waaronder aansprakelijkheid voor gebreken, vertraging of onmogelijkheid.

9. Gegevensbescherming

Ons privacybeleid is van toepassing, dat u hier kunt raadplegen.

10. Auteursrecht

De inhoud en werken op deze pagina’s gemaakt door Macchia Verde Bio zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra we op de hoogte zijn van wettelijke overtredingen, zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

11. Inhoud en links op onze pagina’s

11.1 De inhoud van onze website is met grote zorg tot stand gekomen. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Als dienstverlener zijn wij in overeenstemming met artikel 7 (1) TMG is verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina’s in overeenstemming met de algemene wet. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het moment dat we kennis krijgen van een specifieke rechtsschending. Zodra we op de hoogte zijn van dergelijke wettelijke overtredingen, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

11.2 Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden op wiens inhoud wij geen invloed hebben.
We kunnen dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor deze inhoud van derden. De respectievelijke aanbieder of exploitant van de pagina’s is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina’s.

De gelinkte pagina’s werden op het moment dat ze werden gelinkt gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen. Er werd geen illegale inhoud gevonden op het moment dat de link werd gemaakt. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter onredelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Zodra we op de hoogte zijn van wetsovertredingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

12. Slotbepalingen

De geldigheid van het VN-kooprecht is uitgesloten, het Duitse recht is van toepassing. Met een bestelling worden de algemene voorwaarden van de online shop aanvaard.
Indien de klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of in een andere EU-lidstaat heeft, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract onze vestigingsplaats: Arrondissementsrechtbank Bari (BA)

De verkoper deed met betrekking tot zijn online winkel[https://macchiaverde-bio .shop/wp_mvbs] onderworpen aan de “OnTrustNet Geprüfter Online-Shop” kwaliteitscriteria van OnTrustNet, die kunnen worden bekeken via de volgende link https://ontrust.net/shop-guetesiegel-bedingungen.